İnsan Kaynakları Politikamız

Yüksek teknolojilerin kullanıldığı bir tesis olmamıza rağmen asıl kaynağının insan olduğu bilincinde olan Azra Galvaniz, çağdaş ve yenilikçi tüm insan kaynakları yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Azra Galvaniz insan kaynakları ilkelerini temel alan bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır.

Buna göre;

  • İş süreçlerinin tümünü iş sağlığı ve güvenliği ilke ve sorumluluklarına uygun bir şekilde gerçekleştirmek.

  • Çalışanların aidiyet hissettiği ve emeklerine saygı gösterildiği bir kurum olmak.

  • Çalışanlara ekip çalışmasının desteklendiği bir ortam sunmak.

  • Kişisel ve mesleki gelişim imkanlarının verildiği bir çalışma hayatı yaratmak.

  • Çalışanların katılmak isteyeceği sosyal etkinlikler oluşturmak.

  • Yeni fikirlerin destek görebileceği bir ortamda çalışma fırsatı vermek.

  • Birey, toplum ve çevre ile ilgili tüm sorunlara karşı sorumluluk bilinci ile hareket eden bireyler ile ülkemize değer katmak.

  • Azra Galvaniz bu yaklaşımlarla çalışanlarının kariyerlerini hep bir üst noktaya taşımayı hedeflemektedi.

İş Başvuru Formu

Click or drag a file to this area to upload.