Şalt Sahaları

Şalt sahalarında trafolar aracılığıyla elektrik alçaltılıp veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilir aynı zamanda bunun dışında da önemli fonksiyonları gerçekleştirilir. Kapalı şalt alanları gürültüyü azaltmak kötü iklim koşullarından korunmak ve şalt elemanlarını korumak amacıyla kullanılır. Farklı zamanlarda, farklı bölgelerinde çeşitli ilkim şartlarının yaşandığı ülkemizde Azra Galvaniz ’in tecrübesi ve deneyimli kadrosu yapıların montajını kolaylaştırmak için tasarım aşamasında optimum sayıda parça ile basit bağlantılar ve yüksek mukavemet ile yüksek kalitede galvanizleme işlemiyle trafo merkezleri ve şalt Sahaları üretimine önem vermektedir.