Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Dünyamızdaki enerji kaynaklarının gitgide azaldığı bu dönemde; rüzgar ve güneş enerjisi, doğanın ve enerji sektörünün korunmasında büyük önem taşır.

Bu kapsamda Azra Galvaniz Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk vermiş ve sonucunda Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi direkleri ürün gamında yerini almıştır.

Bu direkler şebekeden bağımsız olarak çalışabilir. Otonomdur.